Nieuwsbericht Noordenveld start met visie voor aardgasvrije wijken

Gepubliceerd op: 17 december 2019 14:50

In 2050 moet heel Nederland van het aardgas af zijn, dus ook Noordenveld. Om dit doel te bereiken maakt iedere gemeente voor eind 2021 hiervoor een visie. Deze visie heet een Transitievisie Warmte of ook wel Warmtevisie. Daarin staat wanneer welke wijk van het aardgas af gaat en wat mogelijke vervangers voor aardgas zijn.

Een gezamenlijke aanpak

Gemeente Noordenveld is onlangs gestart met dit project. De gemeente doet dit niet alleen. Zij werkt daarbij samen met Enexis Netbeheer, Energiecoöperatie Noordseveld, Waterschap Noorderzijlvest en de woningcorporaties Woonborg, Actium en Woonzorg Nederland. De organisaties bundelen hun kennis en stemmen zo hun werkzaamheden in wijken af. Op deze manier bereiden deze partijen gezamenlijk de verduurzaming voor. Eind november hadden de partijen hun eerste bijeenkomst. Buro Loo uit Apeldoorn begeleidt het project.

Deze visie is van belang voor elke inwoner

De gemeente gaat halverwege 2020 met een eerste versie van de visie de boer op naar inwoners en bedrijven. Dat gebeurt onder meer met drie bijeenkomsten. Wethouder Kirsten Ipema: 'Omdat deze visie van belang is voor alle inwoners, betrekken we ze er zoveel mogelijk bij. Het gaat tenslotte om hun eigen woning en straat of buurt'. Met input van inwoners en bedrijven maakt de gemeente de warmtevisie verder af. De gemeenteraad stelt de warmtevisie uiterlijk in 2021 vast.

Tafel van Tien

Het betrekken van inwoners gebeurt ook eerder al bij de totstandkoming van de visie. De projectpartners willen werken met een Tafel van Tien. Deze 'tafel' bestaat uit tien inwoners met verschillende achtergronden. We zoeken inwoners die actief willen meedenken over de Warmtevisie en hiervoor contact zoeken met andere bewoners. Binnenkort plaatst de gemeente een oproep om de Tafel van Tien te gaan vullen.

Plannen per wijk

In de Warmtevisie komt te staan wat mogelijke oplossingsrichtingen zijn per gebied, wijk of dorp. De visie bevat een planning in welke volgorde wijken aan de beurt zijn voor een vervanger van aardgas. In 2021 is nog niet voor elke wijk bekend wat die vervanger is. Dat komt in de jaren daarna. De gemeente gaat in de jaren na 2021 de Warmtevisie wijk voor wijk vertalen in uitvoeringsplannen. In deze plannen staat beschreven wat op straat- of wijkniveau gaat gebeuren. Uiteraard worden de mensen die dit aangaat, hierbij betrokken.