Nieuwsbericht Noordenveld schenkt €10.000 aan Sint Maarten

Gepubliceerd op: 19 september 2017 16:20

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om €10.000,-- ter beschikking te stellen aan Sint Maarten.
"Geld dat gemeenten via giro 5125 ter beschikking stellen voor hulp aan Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba zal voor de helft worden gebruikt voor projecten die zijn gericht op structurele wederopbouw van de door de orkaan Irma getroffen eilanden," aldus wethouder Jos Huizinga, portefeuillehouder financiën. " Die afspraak heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) met het Rode Kruis gemaakt over bijdragen voor het lenigen van de eerste nood, dan wel de wederopbouw."