Nieuwsbericht Noordelijke overheden strijden tegen energiearmoede

Gepubliceerd op: 13 november 2017 10:55

Gemeenten en provincies in Groningen, Fryslân en Drenthe hebben de handen ineen geslagen om energiearmoede tegen te gaan. Bij de Klimaattop Noord NL op 9 november hebben ze afspraken gemaakt om te investeren in duurzaamheid en ook mensen met een kleine beurs hiermee te helpen. Namens gemeente Noordenveld ondertekende wethouder Jos Huizinga de gemaakte afspraken.

Geen financiering

Steeds meer mensen hebben moeite de energierekening te betalen. Ook krijgen huishoudens met een smalle beurs die willen investeren in energiebesparing, dat vaak niet gefinancierd. De bestuurders in de noordelijke regio willen deze energiearmoede aanpakken. Deze aanpak moet gelijk opgaan met de energietransitie (de overgang naar duurzame energievormen) waar ze ook vaart achter willen zetten.

Afspraken

Bij de Klimaattop Noord zijn afspraken gemaakt voor een gezamenlijke aanpak van de 'energiearmoede' onder de titel 'Energietransitie huishoudens met een smalle beurs'. Die zijn gericht op:

  • Het afstemmen van beleid
  • Investeren in verduurzaming
  • Een goede samenwerking tussen gemeenten en organisaties op het gebied van schuldhulpverlening, energie, banken en woningcorporaties.
  • De gemeenten richten een gezamenlijke tafel energiearmoede op en er komt een actieplan onder leiding van de Groningse gedeputeerde Nienke Homan