Nieuwsbericht Nieuwe afvalpas

Gepubliceerd op: 12 december 2017 09:20

Binnenkort ontvangt elk huishouden een nieuwe afvalpas voor het Brengstation in de brievenbus. De reden hiervoor is dat er een nieuw registratiesysteem
wordt ingevoerd en daardoor de afvalpas niet meer persoonsgebonden is. De afvalpas wordt namelijk aan het 'object' oftewel het woonadres gekoppeld waarvoor afvalstoffenheffing wordt betaald. Door het nieuwe registratiesysteem hebben wij de containers en de afvalpas overzichtelijk in één systeem verwerkt.

Dit betekent, dat de inwoners met ingang van 1 januari 2018 bij verhuizing de afvalpas achter moeten laten in de woning.