Nieuwsbericht Mindfulness voor mantelzorgers Noordenveld

Gepubliceerd op: 03 augustus 2017 10:00

Mantelzorg

Om de mantelzorgers in onze gemeente te ontlasten, start in het najaar de voorbereiding voor het project Mindfulness voor Mantelzorgers van De Werkschuur. Jos Huizinga: "Door dit project hopen we de klachten van overbelasting te verminderen en ervoor te zorgen dat mantelzorgers beter met de situatie om kunnen gaan".

Mantelzorg

Het (vrijwillig) langdurig zorgen voor je partner, kind of kennis – kan erg intensief zijn. Een groot deel van de mantelzorgers zijn overbelast en ervaren stressklachten. Ook in de gemeente Noordenveld.

Mindfulness

Is gericht op het trainen van aandacht door te oefenen. Je leert hoe je op een gezonde manier kunt omgaan met een belastende situatie en met de heftige emoties die er soms mee gepaard gaan. Je leert ook hoe je in moeilijke, stressvolle omstandigheden voor jezelf kunt blijven zorgen, waardoor je de regie houdt over je eigen leven.

Effectief

Het UMCG heeft in samenwerking met De Werkschuur en met de Rijksuniversiteit Groningen onderzoek gedaan naar de effectiviteit ervan. Hieruit blijkt dat de kwaliteit van leven bij mantelzorgers is toegenomen, de druk die mantelzorgers ervaren is afgenomen en dat mantelzorgers aangeven meer controle te hebben over hun eigen leven.

Informatieavond

In het najaar organiseert de gemeente in samenwerking met het lokale mantelzorgsteunpunt een informatieavond voor mantelzorgers, waarin uitgebreid wordt verteld over de training en over wat er van de deelnemers wordt verwacht.