Nieuwsbericht Leren en delen op inspiratiemiddag over Toegankelijkheid

Gepubliceerd op: 03 december 2019 16:35

Op woensdag 4 december komen zo'n 40 gemeenteambtenaren uit Noord-Nederland bijeen om ervaringen uit te wisselen. Zij gaan het hebben over de uitvoering van het VN verdrag Handicap. Hoe doe je dat en hoe pakken andere gemeenten dat aan?

Leren en delen op informatiemarkt en ervaringsparcours

Vanuit de drie noordelijke provincies en Overijssel reizen de ambtenaren af naar de Brinkhof in Norg om van elkaar te leren. Maar ook om hun licht op te steken bij ervaringsdeskundigen. Op een informatiemarkt zijn 10 landelijke partijen aanwezig die zich bezighouden met inclusie op diverse levensterreinen. Verder is er een ervaringsparcours uitgezet, waar de deelnemers aan den lijve kunnen ervaren hoe het is om met een beperking door het leven te gaan.

Uitvoering Inclusieagenda Noordenveld in de praktijk

Wethouder Kirsten Ipema van Zorg en Welzijn vertelt wat de gemeente Noordenveld al heeft uitgevoerd en wat zij nog op de agenda heeft staan. Verder geeft zij aan hoe de gemeente Noordenveld dit onderwerp heeft aangepakt en wat er nog wordt uitgevoerd. De gemeente Noordenveld werkt nauw samen met Toegankelijk Noordenveld. Jan Harke Venema en Diederik Wierenga, ervaringsdeskundigen van Toegankelijk Noordenveld, vertellen over hun werkwijze en ervaringen. Jos Sanders is de ambtelijke motor achter de uitvoering van de Inclusieagenda en geeft een kijkje in de keuken van zijn aanpak.

Elkaar op weghelpen door kennis en ervaring uit te wisselen

Wethouder Ipema:"Steeds meer gemeenten werken actief aan toegankelijkheid en inclusie. Daar kunnen we veel van leren. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten(VNG) organiseert verspreid door Nederland vijf regionale bijeenkomsten waar gemeenten kennis en ervaring kunnen uitwisselen en elkaar zo verder op weg kunnen helpen. Verschillende gemeenten vertellen hoe zij inclusief beleid lokaal hebben vormgegeven; hoe zijn ze tot een lokale inclusie agenda gekomen en hoe hebben zij daarbij ervaringsdeskundigen betrokken? De VNG presenteert verschillende handreikingen die beschikbaar zijn voor gemeenten om hen te ondersteunen in het werken aan lokaal inclusief beleid. In verschillende masterclasses zoomen we in op specifieke inclusie-thema's, zoals digitale toegankelijkheid en bewustwording. Het belooft een interessante en inspirerende middag te worden!"


In juli 2016 heeft Nederland het VN-Verdrag rechten voor mensen met een handicap geratificeerd. Alle gemeenten zijn inmiddels verplicht om uitvoering te geven aan dit verdrag middels een Lokale Inclusie Agenda. Lees op de webpagina Iedereen doet mee meer over dit Verdrag, de lokale inclusieagenda en hoe de VNG gemeenten ondersteunt bij het werken aan een toegankelijke en inclusieve gemeente.