Nieuwsbericht Jaaroverzicht 2017 in één oogopslag

Gepubliceerd op: 24 juli 2018 09:45

In dit jaaroverzicht over 2017 ziet u in één oogopslag wat de gemeente Noordenveld in 2017 heeft ontvangen en waaraan het geld is uitgegeven. Uit de cijfers blijkt dat de gemeente in 2017 een positief saldo heeft van € 6,2 miljoen. Dit positieve saldo is vooral ontstaan door kavelverkoop en hogere rijksbijdragen.

Dit is het volledige overzicht met kerngegevens en afbeeldingen.

De financiële gegevens staan ook in onderstaande tabel. Daarin zijn de bedragen weergegeven in duizenden euro's.

SALDO     € 6.220
  INKOMSTEN   UITGAVEN     BEDRAG
burger en bestuur € 1.131 € 2.900 - € 1.769 
integrale veiligheid € 15 € 1.839 - € 1.824
beheer openbare ruimte € 2.284 € 8.802  - € 6.518
economische ontwikkeling € 1.329 € 1.161  € 168
onderwijs € 13.570 € 16.325  - € 2.755
sport € 828 € 2.332 - € 1.504
cultuur € 1.005 € 2.454  - € 1.449
werk en inkomen € 8.120 € 14.956  - € 6.836
zorg en welzijn € 1.045  € 18.318 - € 17.273
milieubeheer € 8.002 € 7.420  € 582
ruimtelijke ordening en volkshuisvesting € 6.499 € 4.054 € 2.445
  € 43.828 € 80.561 - € 36.733
ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN:      
uitkeringen gemeentefonds     € 46.308
lokale belastingen en heffingen      € 5.309
 SUBTOTAAL      € 14.884
ondersteunende diensten      - € 8.679
VPB (over ondernemingsactiviteiten)      € 15