Nieuwsbericht Inloop gemeenteraad

Gepubliceerd op: 17 april 2018 09:55

Het inloopspreekuur van de gemeenteraad van Noordenveld van woensdag 18 en 25 april aanstaande vindt plaats in het gemeentehuis te Roden. Dit spreekuur staat open voor alle inwoners en organisaties in Noordenveld en duurt van 19.30 tot 20.00 uur. Er zijn twee raadsleden aanwezig om mee in gesprek te gaan. Op woensdag 18 april zijn dit Gerard Willenborg (CDA) en Hendrik Smeenge (Gemeentebelangen). Op woensdag 25 april zijn dit Jan ten Hoor (Gemeentebelangen) en Tineke Nieboer (LijstGroenNoordenveld).

Inloopspreekuur voor iedereen

Tijdens de politieke woensdagen vinden naast de vergaderingen van de raad, de raadscommissie en de raadsfracties, allerhande informatiebijeenkomsten plaats en is er een inloopspreekuur waar inwoners en organisaties hun ideeën, plannen en eventuele zorgen kunnen delen met raadsleden. Deze onderwerpen worden geïnventariseerd en serieus besproken.