Nieuwsbericht Het gras wordt weer gemaaid

Gepubliceerd op: 23 april 2019 15:05

grasmaaien

In april is de gemeente weer gestart met het maaien van de gazons, speel- en trapveldjes.

De gazons worden van april tot november (afhankelijk van het weer) frequent gemaaid. Voor een zo goed mogelijk resultaat is het van belang dat de gazons vrij zijn van obstakels zoals; auto's, aanhangers, bouwmaterialen, stenen, zand et cetera. Wanneer u gebruik wilt maken van een gazon, omdat u bijvoorbeeld bezig bent met een klus/verbouwing, dan kunt u dit melden aan de afdeling Wijkbeheer zodat hierover afspraken kunnen worden gemaakt.

Maaien obstakels

Op en nabij de gazons speel- en trapvelden bevinden zich obstakels. Hierbij moet u denken aan paaltjes, verkeersborden, bankjes en afvalbakken. De gazonmaaiers maaien hier zo goed mogelijk omheen. De obstakels worden een aantal keer per seizoen met de bosmaaier vrij gemaaid.

Gras op de weg

Helaas komt het, met name bij dauw en natte weersomstandigheden, voor dat het maaisel aan de banden blijft plakken en op de verhardingen terecht komt. Dit gras verdwijnt doorgaans redelijk snel door zon en wind. Wanneer er overmatig veel gras ligt, wordt het door ons opgeruimd. Onze maaiers zijn daarom voorzien van bladblazers. Of er sprake is van een overmatige hoeveelheid gras wordt beoordeeld door de chauffeurs.

Staat het gras ergens zo hoog dat er een onveilige situatie ontstaat of is bijvoorbeeld het gras op een speelveldje te hoog, dan kunt u dit melden via 050 - 50 27 333 of digitaal via het fomulier Melding doen.