Nieuwsbericht Fietsers in de voorrang

Gepubliceerd op: 27 juni 2017 09:05

De gemeente Noordenveld heeft in 2015 haar nieuwe beleid op het gebied van verkeer en vervoer vastgesteld. Speerpunt in het beleid is dat de fiets op de eerste plaats wordt gezet, wat betekent dat we de fietser daar waar mogelijk voorrang geven. Daarmee willen we het fietsgebruik bevorderen. Dat is goed voor de gezondheid en draagt bij aan de bereikbaarheid en leefbaarheid van Noordenveld.

Voorrang op rotondes

Het eerste project waarbij de voorrang ten gunste van de fiets is gewijzigd, is inmiddels gerealiseerd. Dit is de rotonde Kastelenlaan – Roderweg in Roden. De komende periode zal op meerdere locaties de voorrang worden omgedraaid, waaronder op alle andere rotondes binnen de gemeente.
De eerstvolgende rotonde die nog voor de bouwvak wordt aangepakt is de rotonde Maatlanden – Hofstedenlaan.