Nieuwsbericht Feestelijke aftrap Jaar van de Democratie

Gepubliceerd op: 14 maart 2017 10:55

Bijeenkomst in de Pompstee

Vorige week dinsdag vond tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Pompstee te Roden de aftrap plaats van het Jaar van de Democratie. Cabaretier Arno van der Heijden fungeerde als spreekstalmeester. Met liedjes, interviews en korte conferences inspireerde en stimuleerde hij de deelnemers om samen ideeën uit te wisselen over hoe in 2017 Democratie in Noordenveld op de kaart kan worden gezet. Volgens burgemeester Klaas Smid is dat van belang omdat democratie, vrijheid en recht niet vanzelf spreken. Pitches van Dragoslav Milkovic, Jozien Schrale, Vincent Muskee, Gerard Kemkers, Peter Sluiter en de leerlingen van de Ronerborg onderstreepten deze stelling. De aftrap leverde uiteindelijk behoorlijk wat ideeën en concrete acties op. Er wordt contact opgenomen met de bedenkers om te bezien of en hoe de ingebrachte ideeën kunnen worden uitgevoerd.

Ideeën

Invullen ideeën aftrap Jaar van de Democratie.nl
Foto Pjotr Wiese
Een greep uit de ideeën die aan de gesprekstafels werden geopperd:

 • Organiseer al op de basisschool lessen over de machtenscheiding en conflictoplossing
 • Organiseer een symposium/workshop over begrijpelijke taal
 • Gemeente: verbeter de dienstverlening
 • Raadsleden en bestuurders geven gastlessen over democratie, vrijheid, gelijkheid op scholen
 • Excursie naar de Tweede Kamer in Den Haag
 • Organiseer een Jongeren(gemeente)raad
 • Samenwerking culturele instellingen rond de Brink in Roden
 • Versterk de Dorps-, wijk- en buurtbelangenverenigingen
 • Witte fietsenplan voor de Brink in Roden
 • Wereldcafé positieve gezondheid
 • Activiteiten en een plek voor jongeren
 • Bewegings-/fitnessapparatuur in de openbare ruimte
 • Organiseer een open dag van de gemeente

 

Aftrap Jaar van de Democratie.nl
Foto Pjotr Wiese