Nieuwsbericht Enquête over Koelenweg

Gepubliceerd op: 05 februari 2019 09:30

De belangenvereniging Huis ter Heide ontvangt graag uw mening over de Koelenweg.

De Koelenweg is een landbouwweg, waar tegenwoordig steeds meer verkeer langs komt. Door de toenemende drukte ontstaan er nu regelmatig onveilige situaties, voornamelijk voor fietsers. Er is met 'een paal' en verkeersdrempels geprobeerd de weg minder aantrekkelijk te maken voor sluipverkeer. Dit heeft nog onvoldoende gewerkt.

Daarom wordt de weg nu aangepast op een andere manier. Er komen afgeronde stoepranden die haaks op de weg komen te liggen als een wegversmalling. Daarnaast komt er een soort raster langs de gehele lengte van de weg te liggen, als verbreding, zoals de grasklinkers naast het stuk Koelenweg, vanaf Assen.

Graag ontvangt belangenvereniging Huis ter Heide uw mening over de Koelenweg, vóór, tijdens en na deze aanpassing. Dan kunnen ze uw mening meenemen in de pilot om te kijken of het plan geslaagd is.
De enquête gaat over situatie van de afgelopen 2 jaar en aan het eind over de huidige situatie, waarbij de bermgaten grotendeels gevuld zijn en de berm(reflector)paaltjes zijn geplaatst.

De enquête is te vinden via: http://huisterheidedr.nl/enquete-koelenweg/