Nieuwsbericht College ontwikkelt plannen voor duurzaam clubgebouw VV Peize

Gepubliceerd op: 30 augustus 2017 11:00

Jos Huizinga
Burgemeester en wethouders van Noordenveld willen een plan voor een duurzaam clubgebouw voor de voetbalvereniging Peize. Om het plan voor te bereiden stelt het college € 15.000,- beschikbaar.

Wethouder Huizinga, portefeuillehouder sportaccommodaties: "Het clubgebouw van de VV Peize is sterk verouderd. Op basis van de normen van de KNVB en de wensen van de vereniging is er al een bouwkundig rapport gemaakt over de mogelijkheden. Samen met het bestuur VV Peize willen we een onderzoek naar een nieuw en duurzaam clubgebouw in combinatie met de sporthal. "

Leefbare gemeente

"De VV Peize richt zich niet alleen op de eigen leden, maar ook op andere (maatschappelijke) organisaties. Voorbeelden hiervan zijn de buitenschoolse opvang in de kantine en de Toerfietsclub NOAD die gebruik maakt van de accommodaties van de VV Peize. Hiermee kunnen we weer een steentje bijdragen aan een leefbare gemeente, één van onze kernwaarden. Voor ons staat leefbaarheid voor alles wat het wonen in Noordenveld zo prettig maakt. Dat begint bij een goed voorzieningenniveau in de vorm van onder andere winkels, scholen en sportaccommodaties", aldus Huizinga.