Nieuwsbericht Cliënten Wmo tevreden over kwaliteit ondersteuning

Gepubliceerd op: 29 augustus 2018 10:55

Dit jaar werkten 226 inwoners van de gemeente Noordenveld mee aan het cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2017. Het blijkt dat 88% van deze inwoners zich serieus genomen voelde in het gesprek met de gemeente. Ook stelde deze groep de snelle behandeling op prijs. De meeste cliënten wisten waar zij terecht konden met hun hulpvraag.

Verbetering van kwaliteit van leven

Verder leverde het onderzoek op, dat Wmo-cliënten tevreden zijn over de kwaliteit van de ontvangen ondersteuning en zij vinden deze passend bij de hulpvraag. Hierdoor kan 87% van deze cliënten zich beter redden en wordt er een verhoogde kwaliteit van leven ervaren.

Onafhankelijk cliëntondersteuning

"Als cliënten gesprekken voeren met de gemeente kunnen zij hun belangen laten behartigen door een gratis onafhankelijk cliëntondersteuner," aldus wethouder Kirsten Ipema van zorg en welzijn: "Dat inwoners hier gebruik van kunnen maken is niet bij iedereen bekend. Kijkend naar het cliëntervaringsonderzoek Wmo van de drie voorgaande jaren, is er wel een stijging in bekendheid te zien. Van 20% in 2015, naar 26% in 2016 en naar 29% in 2017. Ondanks deze stijging streeft de gemeente naar een nog grotere bekendheid. Wij vinden het belangrijk dat inwoners in staat zijn om de dingen te kunnen doen die hun leven zin geven en dat zij de regie over hun eigen leven hebben."