Nieuwsbericht Bezwaren tegen voorstelling Het Pauperparadijs ongegrond verklaard

Gepubliceerd op: 01 juni 2017 11:25

Naar aanleiding van de vergunningen voor Het Pauperparadijs zijn er enkele bezwaren ingediend tegen een nieuwe serie voorstellingen van Het Pauperparadijs. Op 19 april 2017 heeft de Commissie voor de bezwaarschriften van de gemeente Noordenveld deze bezwaren behandeld. Op grond hiervan heeft de commissie het advies gegeven om deze bezwaren ongegrond te verklaren en de bestreden besluiten in stand te laten. De gemeente heeft het advies overgenomen.