Nieuwsbericht Bedreiging toename exoten

Gepubliceerd op: 28 maart 2017 09:25


Toename exoten

Het buitengebied van de gemeente Noordenveld is een aantrekkelijk gebied vanwege de grote landschappelijke- en natuurwaarden. Om het buitengebied zo goed mogelijk te beheren, werken de natuurbeherende instanties, de landbouw en de gemeente al jaren als goede 'naobers' samen. Maar sinds enkele jaren wordt een toename van exoten geconstateerd.

Wat zijn exoten?

Exoten zijn bijvoorbeeld dieren of planten die door menselijk handelen in een nieuw gebied terechtkomen en die door vestiging en verspreiding een bedreiging zijn van de biodiversiteit. Het gaat hierbij vooral om Amerikaanse vogelkers, springbalsemien, Japanse duizendknoop en watercrassula.

Help mee!

De exoten zorgen er voor dat inheemse planten worden overwoekerd, waardoor het ecologisch evenwicht van de lokale flora wordt verstoord. De bestrijding hiervan is erg lastig en vraagt soms drastische maatregelen. Wij vragen u daarom om:

  •  geen exotische tuinplanten in de openbare ruimte of in natuurgebieden te gooien;
  •  geen exotische planten uit vijvers of aquariums in sloten, beken of kanalen te gooien.