Nieuwsbericht Adviesraad Duurzaamheid zoekt leden

Gepubliceerd op: 27 februari 2018 11:25

De gemeente Noordenveld vind het belangrijk om ruimte te bieden voor betrokkenheid op het gebied van duurzaamheid van inwoners, maatschappelijke organisaties, bedrijven en kennisinstellingen en de daar aanwezige kennis te benutten. Plannen en initiatieven die vanuit de samenleving komen wil zij gaan ondersteunen. Daarom wil de gemeente Noordenveld per 1 april 2018 een Adviesraad Duurzaamheid gaan oprichten. Wij zijn hiervoor op zoek naar 9 leden, waarvan 1 voorzitter.

Uitdaging

De Adviesraad Duurzaamheid zal gevraagd en ongevraagd het college gaan adviseren over onderwerpen rondom het thema Duurzaamheid in de gemeente Noordenveld. Een gevraagd advies heeft betrekking op bijvoorbeeld een beleidsstuk, voornemen of ontwerp dat de gemeente aan de Adviesraad voorlegt.

Naast het geven van advies zal de Adviesraad Duurzaamheid ook een functie hebben als denktank/expertgroep om kennis, ideeën en innovatie te ontsluiten.

Kwaliteiten

Je woont of werkt in de gemeente Noordenveld. Je voelt je betrokken, dit kan zowel positief als kritisch zijn, bij het thema Duurzaamheid. Deze betrokkenheid kan zijn vanuit werk, opleiding of eigen interesse. Omdat duurzaamheid een thema is dat iedereen aangaat streven wij naar een goede afspiegeling van de samenleving. Wanneer je in aanmerking wilt komen voor het voorzitterschap dan kun je dit motiveren in de brief.

Vergaderingen

Het aantal vergaderingen wordt door de voorzitter samen met de andere leden in goed overleg bepaald.

Vergoeding

Lidmaatschap van de Adviesraad Duurzaamheid is op vrijwillige basis. Er staat geen vergoeding tegenover.

Interesse?

Geïnteresseerden kunnen tot en met 9 maart 2018 reageren door middel van het sturen van het cv en een motivatiebrief naar postbus@gemeentenoordenveld.nl ter attentie van Greta Hoving, Manager Beleid en Realisatie. De gesprekken vinden plaats op 14 en 15 maart.