Nieuwsbericht Activiteit op het Oosterveld in Norg

Gepubliceerd op: 28 februari 2017 09:05

Bouwrijp maken

Nadat de gemeenteraad in april 2016 heeft besloten verder te gaan met de ontwikkeling van het Oosterveld en er een overeenkomst is gesloten met projectontwikkelaar Heijmans wordt er volop gewerkt aan het in verkoop brengen van de eerste kavels, het bouwrijp maken van het eerste deel van het plan Oosterveld en de uitwerking van het tweede deel van het plan, het deel waar naast vrijstaande woningen ook 2-onder-1-kapwoningen en rijwoningen zullen worden gebouwd.

Aanleg eerste deel

Na de zomervakantieperiode willen wij de schop echt de grond zetten om het eerste deel van de Oosterveldweg (de 'banaan') aan te leggen en het gebied klaar te maken voor de woningbouw. Daar gaan nog wat voorbereidende werkzaamheden aan vooraf. Naast het nodige bureauwerk moeten ook in het veld verschillende werkzaamheden plaatsvinden. Een enkeling zal al wat activiteit hebben waargenomen in het plangebied en de komende maanden gaan er vaker activiteiten plaatsvinden.

Wat gaat er zoal gebeuren?

  • Milieuonderzoeken hebben een beperkte houdbaarheidsdatum. Jaren geleden is er al een bodemonderzoek uitgevoerd, maar wij zijn verplicht te onderzoeken of de situatie ten opzichte van het vorige onderzoek is veranderd. Dit onderzoek wordt vanaf eind februari gestart;
  • Archeologisch onderzoek verjaart normaliter niet, maar we lopen er tegenaan dat het in 2002 en 2003 uitgevoerde onderzoek niet volgens de nieuwste normen voor archeologisch onderzoek is gedaan. Deze nieuwe normen houden voor het plan Oosterveld in dat er een uitgebreider archeologisch onderzoek moet worden uitgevoerd. We verwachten dat het archeologisch onderzoek in maart kan starten en dan zal er een periode van 7 tot 12 weken archeologisch onderzoek worden gedaan in het plangebied;
  • Uitzetten van de weg en de kavelgrenzen. De afgelopen week zijn landmeters van de gemeente begonnen met het uitzetten van de kavelgrenzen en de ontsluitingsweg;
  • Aan de zijde van de Peesterstraat, de Donderseweg maar ook in het plangebied moeten er bomen worden gekapt om de Oosterveldweg aan te kunnen leggen. De daardoor vereiste procedures zijn inmiddels in gang gezet en we verwachten de bomen medio maart dit jaar te hebben gekapt.

Verkoop eerste kavels

De verkoop van de eerste kavels is nog steeds gepland in mei van dit jaar. Inmiddels vindt ook overleg plaats met Heijmans over het tweede deel van het plan, het deel waar naast vrijstaande woningen ook 2-onder-1-kapwoningen en rijwoningen worden gebouwd. De eerste schetsen van verkaveling zijn al besproken. Heeft u belangstelling en heeft u zich nog niet eerder gemeld? U kunt zich aanmelden bij Alma Wegkamp via telefoonnummer 14 050 of per mail postbus@gemeentenoordenveld.nl .