Nieuwsbericht Aanbestedingsprocedure herontwikkeling de Boskamp

Gepubliceerd op: 31 mei 2018 11:45

Op de locatie tussen de Secretaris Buiteveldlaan, het Wethouder Deodatusplantsoen, de Meester Apothekerstraat en de Boskamp hebben tot enkele jaren geleden sociale huurwoningen, een school en een bibliotheek gestaan. Deze gebouwen zijn gesloopt, waarna dit gebied zal worden gesplitst door de nog aan te leggen Peter van der Veldelaan. Er zijn dan twee braakliggende percelen, waarvan het noordelijke deel van woningcorporatie Woonborg is, die 28 sociale huurwoningen zal realiseren. Het zuidelijke deel is eigendom van de gemeente Noordenveld (zie onderstaande afbeelding, indicatief in rood omlijnd en zonder toevoeging van de Peter van der Veldelaan).

Boskamp kaart

Voor dit zuidelijke deel is de gemeente op zoek naar een geschikte ontwikkelaar die in staat en bereid is, woningbouw te realiseren (voor eigen risico en rekening) die past binnen de omgeving en voldoet aan de behoefte van de lokale woningmarkt en de toekomstige kopers. De gezochte ontwikkelaar is in staat en bereid om het zuidelijke perceel van de gemeente in eigendom over te nemen ten behoeve van de ontwikkeling van levensloopgeschikte woningen. Dit doet de gemeente door middel van een (nationale) aanbesteding.

Alle relevante stukken om in te kunnen schrijven zijn op 30 mei 2018 gepubliceerd op www.Tenderned.nl met als kenmerk 431102.