Nieuwsbericht ‘De Steekproef’ graaft op de Westeres in Roden

Gepubliceerd op: 30 augustus 2017 10:15

Vorige week is een opgraving begonnen op de Westeres. Dit op basis van eerder onderzoek dat in 2011 en 2012 is uitgevoerd op het hele terrein naar aanleiding van de realisatie van de brandweerkazerne en de benzinepomp.
Naar verwachting is het bureau 'De Steekproef' ongeveer 2,5 week op locatie bezig. Er zijn al de nodige grondsporen aangetroffen, die bevestigen dat hier een nederzetting geweest is, dit conform de verwachting op basis van het een paar jaar geleden uitgevoerde proefsleuvenonderzoek.
De werkzaamheden worden uitgevoerd in het kader van de herstructurering van het bedrijventerrein Roden en zijn mede mogelijk dankzij een bijdrage van de provincie Drenthe.